Logo 9300°-group

Laatst bijgewerkt: 28 december 2023

Privacybeleid 9300°-Group

Dit Privacybeleid beschrijft onze beleidslijnen en procedures met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie wanneer u de Service gebruikt, en informeert u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om de Service te leveren en te verbeteren. Door de Service te gebruiken, stemt u in met de verzameling en het gebruik van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Dit Privacybeleid is opgesteld met behulp van de Privacy Policy Generator.

Interpretatie en definities

De woorden waarvan de eerste letter is hoofdletter, hebben betekenissen zoals gedefinieerd onder de volgende voorwaarden. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in het enkelvoud of meervoud voorkomen.Definities

Voor de doeleinden van dit Privacybeleid

Account betekent een uniek account dat voor u is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Service of delen van onze Service.

Affiliate betekent een entiteit die wordt gecontroleerd, gecontroleerd door of onder gemeenschappelijke controle staat met een partij, waarbij "controle" eigendom van 50% of meer van de aandelen, eigendomsbelang of andere effecten die gerechtigd zijn om te stemmen voor de verkiezing van directeuren of andere beheerautoriteit.

Bedrijf (aangeduid als "het Bedrijf", "Wij", "Ons" of "Onze" in deze Overeenkomst) verwijst naar 9300 Degrees Group, Fill.

Cookies zijn kleine bestanden die door een website op uw computer, mobiele apparaat of enig ander apparaat worden geplaatst en de details van uw browsegeschiedenis op die website bevatten, naast de vele andere toepassingen.

Land verwijst naar: België

Apparaat betekent elk apparaat dat toegang kan krijgen tot de Service, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.

Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Service verwijst naar de Website.

Dienstverlener betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die namens het Bedrijf gegevens verwerkt. Het verwijst naar derde bedrijven of personen die door het Bedrijf zijn ingeschakeld om de Service te vergemakkelijken, de Service namens het Bedrijf te leveren, services uit te voeren die verband houden met de Service of het Bedrijf te helpen bij het analyseren van hoe de Service wordt gebruikt.

Gebruiksgegevens verwijst naar gegevens die automatisch worden verzameld, gegenereerd door het gebruik van de Service of door de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

Website verwijst naar 9300°-Group, bereikbaar via https://9300.webflow.io

U betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Service, of het bedrijf of andere juridische entiteit namens wie deze persoon toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Service, zoals van toepassing.

Verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens

-Persoonsgegevens

Tijdens het gebruik van onze Service kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan onder meer omvatten:
E-mailadres
Voornaam en achternaam
Gebruiksgegevens

-Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres van uw apparaat (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina's van onze Service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina's hebt doorgebracht, unieke apparaatidentificatoren en andere diagnostische gegevens.Wanneer u toegang krijgt tot de Service via een mobiel apparaat, kunnen we bepaalde informatie automatisch verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot, het type mobiele telefoon dat u gebruikt, de unieke ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaatidentificatoren en andere diagnostische gegevens.We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verzendt wanneer u onze Service bezoekt of wanneer u toegang krijgt tot de Service via een mobiel apparaat.

-Gebruik van Uw Persoonlijke Gegevens

Het Bedrijf kan Persoonlijke Gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:Om onze Service te leveren en te onderhouden, inclusief het monitoren van het gebruik van onze Service. Om Uw Account te beheren: om Uw registratie als gebruiker van de Service te beheren. De Persoonlijke Gegevens die U verstrekt, kunnen U toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de Service die beschikbaar zijn voor U als geregistreerde gebruiker.Voor de uitvoering van een overeenkomst: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van de koopovereenkomst voor de producten, items of diensten die U heeft gekocht of van enige andere overeenkomst met Ons via de Service.Om contact met U op te nemen: per e-mail, telefoongesprekken, SMS, of andere equivalente vormen van elektronische communicatie, zoals pushmeldingen van een mobiele applicatie met betrekking tot updates of informatieve communicatie met betrekking tot de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, inclusief beveiligingsupdates, wanneer dit nodig of redelijk is voor de uitvoering ervan.Om U nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie te verstrekken over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en vergelijkbaar zijn met diegene waarin U al interesse heeft getoond, tenzij U ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.Om Uw verzoeken te beheren: om Uw verzoeken aan Ons bij te wonen en te beheren.Voor bedrijfsoverdrachten: We kunnen Uw informatie gebruiken om een fusie, verkoop van bedrijfsmiddelen, financiering of overname van al of een deel van Onze bedrijfsactiviteiten door een ander bedrijf te evalueren of uit te voeren, hetzij als lopende zaak of als onderdeel van een faillissement, liquidatie of soortgelijke procedure, waarbij Persoonlijke Gegevens die door Ons worden bewaard over onze Servicegebruikers, een van de overgedragen activa is.Voor andere doeleinden: We kunnen Uw informatie voor andere doeleinden gebruiken, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruiktrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en om onze Service, producten, diensten, marketing en Uw ervaring te evalueren en verbeteren.We kunnen Uw persoonlijke informatie delen in de volgende situaties:Met Serviceproviders: We kunnen Uw persoonlijke informatie delen met serviceproviders om het gebruik van onze Service te monitoren en analyseren, en om contact met U op te nemen.Voor bedrijfsoverdrachten: We kunnen Uw persoonlijke informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsmiddelen, financiering of overname van al of een deel van Onze bedrijfsactiviteiten door een ander bedrijf.Met Filialen: We kunnen Uw informatie delen met Onze filialen, in welk geval wij van die filialen zullen eisen dat zij dit Privacybeleid respecteren. Filialen omvatten Ons moederbedrijf en andere dochterondernemingen, joint venture-partners of andere bedrijven die Wij controleren of die onder gemeenschappelijke controle met Ons staan.Met zakelijke partners: We kunnen Uw informatie delen met Onze zakelijke partners om U bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.Met andere gebruikers: wanneer U persoonlijke informatie deelt of anderszins interageert in de openbare ruimtes met andere gebruikers, kan dergelijke informatie door alle gebruikers worden bekeken en openbaar worden verspreid.Met Uw toestemming: We kunnen Uw persoonlijke informatie openbaar maken voor elk ander doel met Uw toestemming.

-Bewaren van Uw Persoonlijke Gegevens

Het Bedrijf zal Uw Persoonlijke Gegevens slechts bewaren zolang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid. We zullen Uw Persoonlijke Gegevens bewaren en gebruiken voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld, als we verplicht zijn uw gegevens te bewaren om te voldoen aan de geldende wetten), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleidsregels te handhaven.Het Bedrijf zal ook Gebruiksgegevens behouden voor interne analyse doeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van Onze Service te verbeteren, of wanneer We wettelijk verplicht zijn deze gegevens gedurende langere tijd te bewaren.

-Overdracht van Uw Persoonlijke Gegevens

Uw informatie, inclusief Persoonlijke Gegevens, wordt verwerkt op de operationele kantoren van het Bedrijf en op andere plaatsen waar de betrokken partijen bij de verwerking zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgedragen aan — en onderhouden op — computers die zich buiten Uw staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie bevinden waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van die van Uw rechtsgebied.Uw toestemming voor dit Privacybeleid, gevolgd door Uw indiening van dergelijke informatie, vertegenwoordigt Uw instemming met die overdracht.Het Bedrijf zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat Uw gegevens veilig worden behandeld en in overeenstemming met dit Privacybeleid, en geen overdracht van Uw Persoonlijke Gegevens zal plaatsvinden naar een organisatie of land, tenzij er adequate controles zijn ingesteld, inclusief de beveiliging van Uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

-Verwijdering van Uw Persoonlijke Gegevens

U heeft het recht om de Persoonlijke Gegevens die We over U hebben verzameld, te verwijderen of te verzoeken dat We helpen bij het verwijderen ervan.Onze Service kan U de mogelijkheid bieden om bepaalde informatie over U te verwijderen vanuit de Service.U kunt Uw informatie op elk moment bijwerken, wijzigen of verwijderen door in te loggen op Uw Account, als U er een heeft, en de sectie accountinstellingen te bezoeken waarmee U Uw persoonlijke informatie kunt beheren. U kunt ook contact met Ons opnemen om toegang te vragen tot, correctie van, of verwijdering van alle persoonlijke informatie die U aan Ons heeft verstrekt.Houd er echter rekening mee dat We mogelijk bepaalde informatie moeten bewaren wanneer We een wettelijke verplichting of wettelijke basis hebben om dit te doen.

-Openbaarmaking van Uw Persoonlijke Gegevens

Zakelijke TransactiesAls het Bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen Uw Persoonlijke Gegevens worden overgedragen. We zullen u op de hoogte stellen voordat Uw Persoonlijke Gegevens worden overgedragen en onderworpen worden aan een ander Privacybeleid.WetshandhavingOnder bepaalde omstandigheden kan het Bedrijf worden verplicht Uw Persoonlijke Gegevens bekend te maken indien dit wettelijk verplicht is of in reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).Andere wettelijke vereistenHet Bedrijf kan Uw Persoonlijke Gegevens bekendmaken in de oprechte overtuiging dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:Te voldoen aan een wettelijke verplichtingDe rechten of eigendommen van het Bedrijf te beschermen en verdedigenMogelijke misstanden in verband met de Service te voorkomen of onderzoeken
De persoonlijke veiligheid van Gebruikers van de Service of het publiek te beschermenTe beschermen tegen juridische aansprakelijkheid

-Beveiliging van Uw Persoonlijke Gegevens

De beveiliging van Uw Persoonlijke Gegevens is belangrijk voor Ons, maar bedenk dat geen enkele methode van verzending via internet of elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel We streven naar het gebruik van commercieel aanvaardbare middelen om Uw Persoonlijke Gegevens te beschermen, kunnen We de absolute beveiliging ervan niet garanderen.

-Privacy van Kinderen

Onze Service is niet gericht op personen jonger dan 13 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen jonger dan 13 jaar. Als U een ouder of voogd bent en U weet dat Uw kind Ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met Ons op. Als We ons ervan bewust worden dat We persoonlijke gegevens hebben verzameld van iemand jonger dan 13 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, nemen We stappen om die informatie van Onze servers te verwijderen.Als We voor de verwerking van Uw informatie moeten vertrouwen op toestemming als een wettelijke basis en Uw land toestemming van een ouder vereist, kunnen We de toestemming van Uw ouder vereisen voordat We die informatie verzamelen en gebruiken.

-Links naar Andere Websites

Onze Service kan links bevatten naar andere websites die niet door Ons worden beheerd. Als U op een link van een derde partij klikt, wordt U doorgestuurd naar de site van dat derde partij. We raden U ten zeerste aan om het Privacybeleid van elke site die U bezoekt, te bekijken.We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacybeleidsregels of praktijken van sites of services van derden.

Privacybeleid - GDPR Rollen

Gegevensbeheerder

Wij, 9300 Degrees Group, treden op als de verantwoordelijke gegevensbeheerder voor de persoonsgegevens die via deze website worden verzameld. Door gebruik te maken van onze diensten en het indienen van persoonsgegevens, stemt u in met de verwerking van deze informatie in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Contactgegevens van de Gegevensbeheerder:
Naam: 9300°-Group
Adres: Bergestraat 8 9550 Steenhuize
E-mail: hello@9300degrees.be

Voor vragen met betrekking tot gegevensbescherming en ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via het bovenstaande e-mailadres. Wij zijn toegewijd aan de bescherming van uw privacy en zullen persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevensverwerker

Wij, 9300 Degrees Group, maken gebruik van Webflow als onze gegevensverwerker voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens via de formulieren op deze website. Webflow fungeert tevens als de host van onze website.

Contactgegevens van de Gegevensverwerker:Naam:
WebflowAdres: 398 11th St 2nd Floor San Francisco CA 94103
E-mail: contact@webflow.com

Als gegevensverwerker volgt Webflow strikte maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de verwerkte persoonsgegevens te waarborgen, in overeenstemming met de geldende wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).Voor vragen met betrekking tot gegevensverwerking en privacy kunt u contact met ons opnemen via het bovenstaande e-mailadres. Wij streven ernaar de privacy van de betrokkenen te beschermen en te voldoen aan alle toepasselijke privacywetten.

Als betrokkenen zijn individuen wiens persoonsgegevens worden verzameld via het formulier op onze website. De verzameling van deze gegevens heeft als primair doel het efficiënt verwerken van klantaanvragen en het verbeteren van onze dienstverlening.

Gebruik van Verzamelde Gegevens:
De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:
Verwerken van klantaanvragen
Verbeteren van onze dienstverlening
Mogelijk maken van effectieve communicatie met betrokkenen

Toestemming van Betrokkenen:
Door het indienen van het formulier op onze website, gaan betrokkenen akkoord met de verwerking van hun persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacybeleid. De toestemming is vrijwillig en kan op elk moment worden ingetrokken door contact op te nemen met de Gegevensbeheerder (zie Gegevensbeheerder).

Bescherming van Gegevens:
Wij hanteren passende technische en organisatorische maatregelen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Deze maatregelen zijn in lijn met de geldende wetgeving, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Vragen en Verzoeken:
Betrokkenen kunnen te allen tijde vragen stellen over de verwerking van hun persoonsgegevens of verzoeken indienen met betrekking tot hun rechten door contact op te nemen met de Gegevensbeheerder (zie Gegevensbeheerder). Wij streven ernaar om dergelijke verzoeken binnen een redelijke termijn te verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Doel van Gegevensverwerking:

Het hoofddoel van de gegevensverwerking is het faciliteren van een snelle en efficiënte verwerking van klantaanvragen en verzoeken. Door het verzamelen van persoonsgegevens via de formulieren op onze website kunnen wij:

-Klantaanvragen verwerken: De ingediende gegevens stellen ons in staat om snel te reageren op aanvragen van klanten en de benodigde informatie te verstrekken.

-Efficiënte dienstverlening: De verzamelde gegevens worden gebruikt om een efficiënte dienstverlening te waarborgen, waaronder klantenservice en ondersteuning.

-Verbetering van de gebruikerservaring: Door relevante informatie te verzamelen, kunnen we onze website en diensten aanpassen aan de behoeften van onze klanten, waardoor de algehele gebruikerservaring wordt verbeterd.Deze gegevensverwerking is in overeenstemming met ons streven naar klanttevredenheid en het bieden van hoogwaardige diensten. Alle verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

-Wijzigingen in dit Privacybeleid

We kunnen Ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen U op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.We zullen U ook informeren via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op Onze Service, voordat de wijziging van kracht wordt, en de "Laatst bijgewerkt" datum bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.Het wordt U aangeraden om dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.


Neem Contact Met Ons OpAls U vragen heeft over dit Privacybeleid, kunt U contact met Ons opnemen:
Per e-mail: hello@9300degrees.be

-Klachtenprocedure en Contact met Gegevensbeschermingsautoriteit:

Indien u van mening bent dat er een schending van gegevensbeschermingsrechten heeft plaatsgevonden, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de relevante nationale gegevensbeschermingsautoriteit. Voor klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door 9300 Degrees Group, inclusief de rol van Webflow als gegevensverwerker, kunt u contact opnemen met de autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming in uw land.

Contactgegevens voor de Nationale Gegevensbeschermingsautoriteit:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

Wij raden aan om eerst contact met ons op te nemen met eventuele vragen of zorgen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ons bereiken via [Voeg hier uw contactgegevens in, zoals e-mailadres en telefoonnummer]. We zijn toegewijd aan het oplossen van eventuele zorgen en klachten in verband met de verwerking van persoonsgegevens.